Projekt 1 Projekt 2
konfigurator elewacji design by VENTI
konfigurator elewacji design by VENTI

 

więcej

Zobacz jak robi± to specjali¶ci...

więcej

Torggler Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6; 95-100 Zgierz
tel. 042 717-27-37
biuro@torggler.pl


Česky

 Torggler Polska s.r.o je soukromou polskou firmou, vzniklou v roce 1996 jako Ekor. V roce 2001 jsme získali strategického partnera, který se stal  na±ím hlavním vlastníkem, italskou firmu Torggler Chimica S.P.A. (Meran, jiµní Tyrol). Z důvodu společné spolupráce jsme  změnili název firmy na Torggler Polska. Sídlo a výroba firmy je v Zgierzu, poblíµ Łodzi v středním Polsku.


Vyrábíme materiály pro stavebnictví, směsi pro keramické dláµdice, mramor, skleněné dláµdice (luksfery), a také jiné speciální stavební směsi na bázi cementu, lehké systémy zateplování staveb (lepicí směsi do polystyrénu a minerální vlny) a také jiné výrobky stavební chemie. V na±em sortimentu jsou dvě obecně známé značky: linie EKOR a linie EKOMIX. Ná± strategický partner firma Torggler Chimica je známým italským výrobcem stavební chemie. Za 140 let produkce se firma specializuje v pokročilých technických systémech  renovace a izolace, v silikonových těsněních, v technologiích stavby tunelů. Sortiment se skládá z mnoha stovek výrobků vysoké kvality.

V létě roku 2002 jsme otevřeli na na±ích pozemcích v Zgierzu moderní závod. Nabízíme jak na±e výrobky, tak také celý sortiment zahraničních výrobků stavební chemie dováµených z Itálie z Torggler Chimica. Dal±í výrobky jsou prodávané jako Torggler. Ná± obchodní sortiment zachycuje plný ±kálu výrobků splňujících poµadavky v±ech stavebních sektorů stavebního průmyslu, pouµití B2B, aµ po známý sektor DIY.


V dne±ní době zásobujeme hlavně polský trh. Máme také velké zku±enosti s exportem na  ruské a litevské trhy. V poslední době jsme navázali nové kontakty s Českou a Slovenskou Republikou. Snaµíme se rozvíjet stávající a navazovat nové kontakty. Od vstupu na±eho státu do Evropské Unie se získávání kontaktů v rámci Evropy stalo samozřejmé. Týká se jak nových tak starých členů Unie a také států úzce spolupracujících v rámci obchodu. Pokud vezmeme v úvahu na±e produkční schopnosti a také cíle jakosti, jsme přesvědčeni, µe můµeme být konkurenční na vý±e zmíněných trzích, předev±ím v nové evropské politice na±eho státu.