Projekt 1 Projekt 2
konfigurator elewacji design by VENTI
konfigurator elewacji design by VENTI

SZYBKOSPRAWNE ZAPRAWY NAPRAWCZE I KOTWIĄCE

EKOR 45
EKOR 45 SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU
do stosowania warstwą o grubości od 5mm do 30mm  
więcej »

UMAFIX
UMAFIX SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA NAPRAWCZA DO BETONU (wiąże w 20÷25 minut)
do stosowania na podłożach betonowych i mineralnych
więcej »

UMAFLOW
UMAFLOW SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA NAPRAWCZO-MONTAŻOWA
do szybkiego montażu w drogownictwie oraz  do napraw posadzek przemysłowych warstwą o grubości od 20 ÷ 100mm
więcej »

UMATIXO
UMATIXO SZYBKOWIĄŻĄCA, TIKSOTROPOWA ZAPRAWA NAPRAWCZ0-MONTAŻOWA                         do szybkiego mocowania pokryw studzienek kanałowych,  wykonywania lokalnych napraw posadzek przemysłowych i betonowych, warstwą o grubości od 20 ÷ 100mm

 
więcej »

FLASH
FLASH SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA MONTAŻOWA (wiąże w 2÷5 minut)
do podłoży mineralnych

 
więcej »

STOP
STOP BŁYSKAWICZNIE WIĄŻĄCA ZAPRAWA DO TAMOWANIA WYCIEKÓW (wiąże w czasie 90÷120 sekund)
do tamowania wycieków wody przez przegrody z betonu lub materiałów mineralnych    
więcej »

ESPANSOL ANCOR
ESPANSOL ANCOR UPŁYNNIONA, WYSOKOWYTRZYMAŁA (do 100 MPa) ZAPRAWA DO KOTWIENIA I PODLEWEK FUNDAMENTOWYCH
bezskurczowa  
więcej »