Projekt 1 Projekt 2
konfigurator elewacji design by VENTI
konfigurator elewacji design by VENTI

WYRÓWNANIE PODŁOŻA, GRUNTOWANIE

EKOR 45
EKOR 45 CT C35 F7 A12
SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA DO BETONU I ŻELBETU
do stosowania warstwą o grubości od 5mm do 30mm  
więcej »

EKOR 46
EKOR 46 ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
do szpachlowania warstwą o grubości od 2 do 10 mm    
więcej »

EKOR 48
EKOR 48 MINERALNA ZAPRAWA WYRÓWNUJACA klasy M20  CT C20 F5
do stosowania grubością od 3 do 50mm  
więcej »

EKOR 61
EKOR 61 GRUNT AKRYLOWY
do redukcji chłonności i wzmacniania podłoży mineralnych
 
więcej »

EKOR 61G
EKOR 61G KONCENRAT UNIWERSALNEGO AKRYLOWEGO PRAPARATU GRUNTUJĄCEGO.
więcej »

MULTIGRIP
MULTIGRIP GRUNT PRZYCZEPNOŚCIOWY DO RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY pod betony i zaprawy cementowe NOWOŚĆ
więcej »